Kromiltegrøn (dækkende)

Det er det mest stabile af de grønne pigmenter; pigmentet er det vandfrie oxid af krom (Cr2O3) og kan fremstilles på forskellige måder, normalt ved kalcinering af en blanding af kaliumbichromat med borsyre eller svovl. Produktet er en lidt nedtonet, uigennemsigtig grøn,med en uregelmæssig og grov partikelstørrelse. Pigmentet påvirkes ikke af varme, stærke syrer og baser og falmes ikke af lys. Det er permanent i alle maleteknikker og kan blandes med alle slags malemedier.

En fin men nedtonet grøn

Metallet krom blev opdaget af Vauquelin så tidlig som 1797 og som pigment har det været kendt siden 1809 men det forekommer ikke som kunstnerpigment før omkring 1862 i England. Det uigennemsigtige oxid bliver ikke brugt i samme omfang af kunstnere som det transparente oxid (Viridian), måske på grund af dets lidt nedtonede grønne farve.

Farvens klang minder meget om grønjord men dens farvestyrke er meget større. Navnet “krom” har uretfærdigt givet denne farve og dårligt ry blandt kunstnere idet man uvægerligt kommer til at tænke på kromgul og de derudfra fremstilede uholdbare grønne farver. Kromiltegrøn fortjener absolut opmærksomhed ikke blot for sin holdbarhed men også for sine mange koloristiske fortjenester. Desuden er farven ikke giftig.

Du kan finde vores egen kromiltegrønne oliefarve her